Visie op huisvesting

Ode aan de kiemkracht
22 november 2016
Onze ambities voor 2020
23 november 2016
In de Kiem aanwezig
  • Geluk zien we terug omdat we onze omgeving met aandacht en respect verzorgen en oog hebben voor het belang van een positieve en bekrachtigende uitstraling.
  • Energie zien we terug omdat we beschikken over moderne gebouwen met goede werkomstandigheden, gebouwen die licht en fris van kleur zijn en ruimte geven voor creativiteit. Bovendien zijn onze gebouwen duurzaam en hebben ze lage exploitatiekosten.
  • Autonomie zien we terug in de mogelijkheden om ook buiten de lokalen te leren op leerpleinen, in kleine ontwikkelhoekjes en in de vorm van goede ICT-infrastructuur.
  • Leren voor het leven zien we terug in het feit dat leerplekken niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen geschikt zijn, omdat ze een breed aanbod mogelijk maken en gericht zijn op medewerkers en externe gebruikers
Ruimte om te groeien
De basis van de wortelstam staat voor onze kernopdracht of missie: kinderen tot optimale ontwikkeling stimuleren. Altijd en overal. Daarmee benadrukken we dat we in onderwijs en opvang voortdurend gericht zijn op de best mogelijke ontwikkeling van kinderen, onafhankelijk van tijd en plaats. Onze kindcentra zijn dan ook bereikbaar en toegankelijk en bieden een vertrouwde en rijke ontwikkelomgeving met ondersteuning van eigentijdse digitale middelen. Zoals in onze slogan al duidelijk wordt, zien wij de kracht in ieder kind. We gaan ervan uit dat ieder kind een talent heeft, waarop het kan verder bouwen. Dat talent is voor ons in alle (leer)situaties uitgangspunt voor ons pedagogisch en didactisch handelen. Daarbij willen we ook in de fysieke omgeving van het kindcentrum de voorwaarden en ruimte scheppen om die talenten aan te spreken.

Met passie leren en werken
Wij helpen kinderen die aan onze begeleiding worden toevertrouwd met maximale bezieling en expertise op weg naar hun volgende ontwikkelfase in het voortgezet onderwijs. We geven ze het gevoel erbij te horen en zoeken samen naar wegen om kinderen onvoorwaardelijk te ondersteunen. Om die ambities waar te maken, vertrouwen we in de kracht van elke professional en bieden we ook onze medewerkers eigen groeiruimte en een prettig werkklimaat, dat uitnodigt tot ontwikkeling en dialoog. In onze optiek is een kindcentrum een ontmoetingsplaats, waar verbindingen tot stand komen. Zowel tussen professionals onderling als tussen kinderen, ouders, buurtorganisaties en andere betrokkenen.

Midden in de samenleving
We zien het als onze taak om van onze kindcentra krachtige netwerklocaties te maken waarin voortdurende interactie is met de omgeving. Het integraal kindcentrum is zowel ontmoetingsruimte als ruimte voor gezamenlijke ontwikkeling. Kernpartners hierin zijn onze ouders en het buurtnetwerk. Fundamenteel uitgangspunt van Kiem Onderwijs en Opvang is het bieden van een doorgaande brede ontwikkelingslijn - in woord en daad- voor ieder kind van 0-13 jaar. Zoals we in de metafoor van het rizoom tot uiting brengen, geloven we in wederzijdse groei en in onderlinge uitwisseling van positieve energie. Het kindcentrum is geen losse entiteit, maar onderdeel van een actief ecosysteem, waarin gezamenlijke doelen in constante dialoog tot stand komen. Kiem Kindcentra hebben ieder een eigen karakter in de wijk, omdat ze aansluiten op de ‘couleur-locale’ van de omgeving en op de behoeften van de kinderen die daar wonen.

Als je een account hebt kun je inloggen om bij verschillende berichten meer content te zien.
Klik hier om naar de inlogpagina te gaan