Het Speleon

Waarden

KIEM Onderwijs en Opvang verzorgt primair onderwijs en opvang aan 0 tot 13 jarigen in alle kernen van de gemeente Uden vanuit een katholiek/christelijke grondslag. We doen dat in kindvoorzieningen waarin opvang, voorschoolse educatie, onderwijs en naschoolse activiteiten bijeenkomen. Naar onze mening begint leren bij een goede sfeer, een veilige omgeving en vanuit het besef dat ieder kind een talent heeft. Wij geloven dat ontwikkeling voor ieder kind en elke professional gevoed wordt door de waarden ‘Geluk, Autonomie, Energie en Leren voor het leven’. Vandaar dat we vanuit deze waarden met enthousiasme werken aan de ontkieming van wat er in potentie aanwezig is, zodat het tot bloei kan komen. De genoemde vier waarden geven voeding aan onze missie:

KIEM stimuleert ieder kind tot optimale ontwikkeling. Altijd en overal.

Onze overtuiging is zichtbaar in ons ‘KIEM-gevoel’. Dat wil zeggen: je kunt jezelf zijn en jezelf ontwikkelen in een warme, informele organisatie, waarbinnen het prettig werken is. We zijn betrokken op elkaar en we beseffen dat we deel uitmaken van een groter geheel. Een professionele en diverse club mensen die gaat voor kwaliteit in opvang en onderwijs. Onze identiteit is zicht- en voelbaar in de SAAMHORIGHEID, VERBONDENHEID en EENHEID van de mensen in onze organisatie. Bij KIEM sta je er niet alleen voor!

De drie groeigebieden waar we op onze kindcentra energie aan willen geven zijn ‘Kracht in ieder kind, Kracht in elke professional en Kracht in de verbinding met de omgeving’.

Ambities

Onze ambities zijn goed onderwijs verzorgen, ons onderwijs moderniseren en aantrekkelijk blijven voor onze toekomstige ouders. Dat gaan we uitbouwen vanuit onze kernwaarden geluk, autonomie, energie en leren voor het leven.
We onderscheiden drie groeigebieden, namelijk:

  • Kracht in ieder kind: Ieder kind een passend aanbod
  • Kracht in elke professional: Geluk, energie, autonomie en leren voor het leven en
  • Kracht in de verbinding met de omgeving: Hoge kwaliteit van opvang en onderwijs. Beide versterken elkaar.

De verlangens van Kiem voor de komende jaren zijn samen te vatten onder:
De basiskennis en vaardigheden op orde,
Eigenaarschap van leren en werken,
Talenten herkennen en erkennen en
Verbinding onderwijs en opvang en de omgeving.

Ons strategisch beleid vindt u hier: www.krachtiniederkind.nl

Onze verlangens realiseren we, omdat we gedreven zijn om onze prestaties steeds weer te verbeteren. We leggen de lat steeds hoog en behalen onze resultaten, omdat we dit gezamenlijk doen! We zijn een professionele organisatie die zich kenmerkt door goed opgeleide professionals, erkende ongelijkheid, kwaliteitsdenken en het streven naar verbetering en vernieuwing.

Organisatie

Kiem Onderwijs en Opvang bestaat uit twaalf kindcentra en één school voor speciaal basisonderwijs. Elf daarvan zijn gesitueerd in Uden en de overige twee in de kerkdorpen Volkel en Odiliapeel. Daarmee is er op bestuursniveau alleen samenwerking met de gemeente Uden en voor het passend onderwijs met Samenwerkingsverband 30.06. We werken constructief samen met de collega-besturen SAAM*, Pallas, Simonscholen en Oosterwijs (speciaal onderwijs). Kiem Onderwijs en Opvang verzorgt in zes kindcentra onderwijs en opvang. Daarbij gaat het om kinderopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang. In drie andere kindcentra werken we samen met opvangorganisatie Kanteel en in de overige drie centra is, naast Kanteel, ook een openbare school van het schoolbestuur SAAM* gehuisvest.

De Petteflet

Waarden

KIEM Onderwijs en Opvang verzorgt primair onderwijs en opvang aan 0 tot 13 jarigen in alle kernen van de gemeente Uden vanuit een katholiek/christelijke grondslag. We doen dat in kindvoorzieningen waarin opvang, voorschoolse educatie, onderwijs en naschoolse activiteiten bijeenkomen. Naar onze mening begint leren bij een goede sfeer, een veilige omgeving en vanuit het besef dat ieder kind een talent heeft. Wij geloven dat ontwikkeling voor ieder kind en elke professional gevoed wordt door de waarden ‘Geluk, Autonomie, Energie en Leren voor het leven’. Vandaar dat we vanuit deze waarden met enthousiasme werken aan de ontkieming van wat er in potentie aanwezig is, zodat het tot bloei kan komen. De genoemde vier waarden geven voeding aan onze missie:

KIEM stimuleert ieder kind tot optimale ontwikkeling. Altijd en overal.

Onze overtuiging is zichtbaar in ons ‘KIEM-gevoel’. Dat wil zeggen: je kunt jezelf zijn en jezelf ontwikkelen in een warme, informele organisatie, waarbinnen het prettig werken is. We zijn betrokken op elkaar en we beseffen dat we deel uitmaken van een groter geheel. Een professionele en diverse club mensen die gaat voor kwaliteit in opvang en onderwijs. Onze identiteit is zicht- en voelbaar in de SAAMHORIGHEID, VERBONDENHEID en EENHEID van de mensen in onze organisatie. Bij KIEM sta je er niet alleen voor!

De drie groeigebieden waar we op onze kindcentra energie aan willen geven zijn ‘Kracht in ieder kind, Kracht in elke professional en Kracht in de verbinding met de omgeving’.

Ambities

Onze ambities zijn goed onderwijs verzorgen, ons onderwijs moderniseren en aantrekkelijk blijven voor onze toekomstige ouders. Dat gaan we uitbouwen vanuit onze kernwaarden geluk, autonomie, energie en leren voor het leven.
We onderscheiden drie groeigebieden, namelijk:

  • Kracht in ieder kind: Ieder kind een passend aanbod
  • Kracht in elke professional: Geluk, energie, autonomie en leren voor het leven en
  • Kracht in de verbinding met de omgeving: Hoge kwaliteit van opvang en onderwijs. Beide versterken elkaar.

De verlangens van Kiem voor de komende jaren zijn samen te vatten onder:
De basiskennis en vaardigheden op orde,
Eigenaarschap van leren en werken,
Talenten herkennen en erkennen en
Verbinding onderwijs en opvang en de omgeving.

Ons strategisch beleid vindt u hier: www.krachtiniederkind.nl

Onze verlangens realiseren we, omdat we gedreven zijn om onze prestaties steeds weer te verbeteren. We leggen de lat steeds hoog en behalen onze resultaten, omdat we dit gezamenlijk doen! We zijn een professionele organisatie die zich kenmerkt door goed opgeleide professionals, erkende ongelijkheid, kwaliteitsdenken en het streven naar verbetering en vernieuwing.

Logo

De ontwikkeling van 0 tot 4 jarigen is de basis. In het logo zijn daarvoor de aardkleuren gebruikt. Deze kleuren staan voor Opvang. Het Onderwijs voor 4 tot 13 -jarigen heeft de kleur groen en de kleur blauw staat voor de verbinding met de omgeving.

Organisatie

Kiem Onderwijs en Opvang bestaat uit twaalf kindcentra en één school voor speciaal basisonderwijs. Elf daarvan zijn gesitueerd in Uden en de overige twee in de kerkdorpen Volkel en Odiliapeel. Daarmee is er op bestuursniveau alleen samenwerking met de gemeente Uden en voor het passend onderwijs met Samenwerkingsverband 30.06. We werken constructief samen met de collega-besturen SAAM*, Pallas, Simonscholen en Oosterwijs (speciaal onderwijs). Kiem Onderwijs en Opvang verzorgt in zes kindcentra onderwijs en opvang. Daarbij gaat het om kinderopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang. In drie andere kindcentra werken we samen met opvangorganisatie Kanteel en in de overige drie centra is, naast Kanteel, ook een openbare school van het schoolbestuur SAAM* gehuisvest.

Den Dijk

Waarden

KIEM Onderwijs en Opvang verzorgt primair onderwijs en opvang aan 0 tot 13 jarigen in alle kernen van de gemeente Uden vanuit een katholiek/christelijke grondslag. We doen dat in kindvoorzieningen waarin opvang, voorschoolse educatie, onderwijs en naschoolse activiteiten bijeenkomen. Naar onze mening begint leren bij een goede sfeer, een veilige omgeving en vanuit het besef dat ieder kind een talent heeft. Wij geloven dat ontwikkeling voor ieder kind en elke professional gevoed wordt door de waarden ‘Geluk, Autonomie, Energie en Leren voor het leven’. Vandaar dat we vanuit deze waarden met enthousiasme werken aan de ontkieming van wat er in potentie aanwezig is, zodat het tot bloei kan komen. De genoemde vier waarden geven voeding aan onze missie:

KIEM stimuleert ieder kind tot optimale ontwikkeling. Altijd en overal.

Onze overtuiging is zichtbaar in ons ‘KIEM-gevoel’. Dat wil zeggen: je kunt jezelf zijn en jezelf ontwikkelen in een warme, informele organisatie, waarbinnen het prettig werken is. We zijn betrokken op elkaar en we beseffen dat we deel uitmaken van een groter geheel. Een professionele en diverse club mensen die gaat voor kwaliteit in opvang en onderwijs. Onze identiteit is zicht- en voelbaar in de SAAMHORIGHEID, VERBONDENHEID en EENHEID van de mensen in onze organisatie. Bij KIEM sta je er niet alleen voor!

De drie groeigebieden waar we op onze kindcentra energie aan willen geven zijn ‘Kracht in ieder kind, Kracht in elke professional en Kracht in de verbinding met de omgeving’.

Ambities

Onze ambities zijn goed onderwijs verzorgen, ons onderwijs moderniseren en aantrekkelijk blijven voor onze toekomstige ouders. Dat gaan we uitbouwen vanuit onze kernwaarden geluk, autonomie, energie en leren voor het leven.
We onderscheiden drie groeigebieden, namelijk:

  • Kracht in ieder kind: Ieder kind een passend aanbod
  • Kracht in elke professional: Geluk, energie, autonomie en leren voor het leven en
  • Kracht in de verbinding met de omgeving: Hoge kwaliteit van opvang en onderwijs. Beide versterken elkaar.

De verlangens van Kiem voor de komende jaren zijn samen te vatten onder:
De basiskennis en vaardigheden op orde,
Eigenaarschap van leren en werken,
Talenten herkennen en erkennen en
Verbinding onderwijs en opvang en de omgeving.

Ons strategisch beleid vindt u hier: www.krachtiniederkind.nl

Onze verlangens realiseren we, omdat we gedreven zijn om onze prestaties steeds weer te verbeteren. We leggen de lat steeds hoog en behalen onze resultaten, omdat we dit gezamenlijk doen! We zijn een professionele organisatie die zich kenmerkt door goed opgeleide professionals, erkende ongelijkheid, kwaliteitsdenken en het streven naar verbetering en vernieuwing.

Logo

De ontwikkeling van 0 tot 4 jarigen is de basis. In het logo zijn daarvoor de aardkleuren gebruikt. Deze kleuren staan voor Opvang. Het Onderwijs voor 4 tot 13 -jarigen heeft de kleur groen en de kleur blauw staat voor de verbinding met de omgeving.

Organisatie

Kiem Onderwijs en Opvang bestaat uit twaalf kindcentra en één school voor speciaal basisonderwijs. Elf daarvan zijn gesitueerd in Uden en de overige twee in de kerkdorpen Volkel en Odiliapeel. Daarmee is er op bestuursniveau alleen samenwerking met de gemeente Uden en voor het passend onderwijs met Samenwerkingsverband 30.06. We werken constructief samen met de collega-besturen SAAM*, Pallas, Simonscholen en Oosterwijs (speciaal onderwijs). Kiem Onderwijs en Opvang verzorgt in zes kindcentra onderwijs en opvang. Daarbij gaat het om kinderopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang. In drie andere kindcentra werken we samen met opvangorganisatie Kanteel en in de overige drie centra is, naast Kanteel, ook een openbare school van het schoolbestuur SAAM* gehuisvest.

De Wijde Wereld

Kwaliteit

Kwaliteit en norm gaan hand in hand. De normen die we bij KIEM Onderwijs en opvang hanteren, hebben betrekking op de resultaten van ons handelen (output) en op het gedrag dat we laten zien om die output te realiseren (throughput of proces). Onze norm is vastgelegd in het kwaliteitskader dat onder andere wordt gehanteerd bij de interne audits die plaatsvinden.

Kwaliteitszorg heeft betrekking op alle lagen binnen de organisatie: medewerkers, management, staf, bestuur en Raad van Toezicht. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het College van Bestuur en het externe toezicht bij de inspectie.

Goede dingen nog beter doen.

Kwaliteitszorg is een complex en integraal geheel. Het is op de eerste plaats kindgericht. Een kind ontwikkelt zich naar haar mogelijkheden en niet alleen volgens één landelijke norm. We versterken de kracht in ieder kind en stellen hen in staat om hun potentieel te leren kennen en te gebruiken. Voorwaarde daarvoor is onder andere dat kinderen zich veilig voelen in de kindcentra van Kiem Onderwijs en Opvang.

Kwaliteitszorg betekent ook dat er professionele medewerkers zijn. Medewerkers die gezamenlijke ambities hebben en zich voortdurend ontwikkelen om tegemoet te komen aan wat kinderen nodig hebben. We zeggen niet voor niets dat ‘kracht in ieder kind’ alleen bereikt wordt als er sprake is van ‘kracht in iedere professional’. De aanwezigheid van onderwijskundig leiderschap is een voorwaarde om medewerkers te laten groeien.

Kwaliteitszorg gaat ook over goede samenwerking. Samenwerking met en rondom een kind is essentieel voor het welzijn, welbevinden en voor optimale resultaten van kinderen. De samenwerking met ouders/verzorgers krijgt op alle kindcentra hoge prioriteit. Daarnaast werken de centra actief samen met omringende partners van kinderopvang, bibliotheek, kunst- en cultuureducatie, Jeugd en Gezin en maatschappelijk werk. We hechten derhalve ook aan ‘kracht in de verbinding met de omgeving’. Tenslotte gaat kwaliteitszorg over de systematiek en het cyclisch werken aan het verbeteren van de kwaliteit.

Aventurijn

Kwaliteit

Kwaliteit en norm gaan hand in hand. De normen die we bij KIEM Onderwijs en opvang hanteren, hebben betrekking op de resultaten van ons handelen (output) en op het gedrag dat we laten zien om die output te realiseren (throughput of proces). Onze norm is vastgelegd in het kwaliteitskader dat onder andere wordt gehanteerd bij de interne audits die plaatsvinden.

Kwaliteitszorg heeft betrekking op alle lagen binnen de organisatie: medewerkers, management, staf, bestuur en Raad van Toezicht. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het College van Bestuur en het externe toezicht bij de inspectie.

Goede dingen nog beter doen.

Kwaliteitszorg is een complex en integraal geheel. Het is op de eerste plaats kindgericht. Een kind ontwikkelt zich naar haar mogelijkheden en niet alleen volgens één landelijke norm. We versterken de kracht in ieder kind en stellen hen in staat om hun potentieel te leren kennen en te gebruiken. Voorwaarde daarvoor is onder andere dat kinderen zich veilig voelen in de kindcentra van Kiem Onderwijs en Opvang.

Kwaliteitszorg betekent ook dat er professionele medewerkers zijn. Medewerkers die gezamenlijke ambities hebben en zich voortdurend ontwikkelen om tegemoet te komen aan wat kinderen nodig hebben. We zeggen niet voor niets dat ‘kracht in ieder kind’ alleen bereikt wordt als er sprake is van ‘kracht in iedere professional’. De aanwezigheid van onderwijskundig leiderschap is een voorwaarde om medewerkers te laten groeien.

Kwaliteitszorg gaat ook over goede samenwerking. Samenwerking met en rondom een kind is essentieel voor het welzijn, welbevinden en voor optimale resultaten van kinderen. De samenwerking met ouders/verzorgers krijgt op alle kindcentra hoge prioriteit. Daarnaast werken de centra actief samen met omringende partners van kinderopvang, bibliotheek, kunst- en cultuureducatie, Jeugd en Gezin en maatschappelijk werk. We hechten derhalve ook aan ‘kracht in de verbinding met de omgeving’. Tenslotte gaat kwaliteitszorg over de systematiek en het cyclisch werken aan het verbeteren van de kwaliteit.

Marimba

Kwaliteit

Kwaliteit en norm gaan hand in hand. De normen die we bij KIEM Onderwijs en opvang hanteren, hebben betrekking op de resultaten van ons handelen (output) en op het gedrag dat we laten zien om die output te realiseren (throughput of proces). Onze norm is vastgelegd in het kwaliteitskader dat onder andere wordt gehanteerd bij de interne audits die plaatsvinden.

Kwaliteitszorg heeft betrekking op alle lagen binnen de organisatie: medewerkers, management, staf, bestuur en Raad van Toezicht. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het College van Bestuur en het externe toezicht bij de inspectie.

Goede dingen nog beter doen.

Kwaliteitszorg is een complex en integraal geheel. Het is op de eerste plaats kindgericht. Een kind ontwikkelt zich naar haar mogelijkheden en niet alleen volgens één landelijke norm. We versterken de kracht in ieder kind en stellen hen in staat om hun potentieel te leren kennen en te gebruiken. Voorwaarde daarvoor is onder andere dat kinderen zich veilig voelen in de kindcentra van Kiem Onderwijs en Opvang.

Kwaliteitszorg betekent ook dat er professionele medewerkers zijn. Medewerkers die gezamenlijke ambities hebben en zich voortdurend ontwikkelen om tegemoet te komen aan wat kinderen nodig hebben. We zeggen niet voor niets dat ‘kracht in ieder kind’ alleen bereikt wordt als er sprake is van ‘kracht in iedere professional’. De aanwezigheid van onderwijskundig leiderschap is een voorwaarde om medewerkers te laten groeien.

Kwaliteitszorg gaat ook over goede samenwerking. Samenwerking met en rondom een kind is essentieel voor het welzijn, welbevinden en voor optimale resultaten van kinderen. De samenwerking met ouders/verzorgers krijgt op alle kindcentra hoge prioriteit. Daarnaast werken de centra actief samen met omringende partners van kinderopvang, bibliotheek, kunst- en cultuureducatie, Jeugd en Gezin en maatschappelijk werk. We hechten derhalve ook aan ‘kracht in de verbinding met de omgeving’. Tenslotte gaat kwaliteitszorg over de systematiek en het cyclisch werken aan het verbeteren van de kwaliteit.

’t Mulderke

Kwaliteit

Kwaliteit en norm gaan hand in hand. De normen die we bij KIEM Onderwijs en opvang hanteren, hebben betrekking op de resultaten van ons handelen (output) en op het gedrag dat we laten zien om die output te realiseren (throughput of proces). Onze norm is vastgelegd in het kwaliteitskader dat onder andere wordt gehanteerd bij de interne audits die plaatsvinden.

Kwaliteitszorg heeft betrekking op alle lagen binnen de organisatie: medewerkers, management, staf, bestuur en Raad van Toezicht. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het College van Bestuur en het externe toezicht bij de inspectie.

Goede dingen nog beter doen.

Kwaliteitszorg is een complex en integraal geheel. Het is op de eerste plaats kindgericht. Een kind ontwikkelt zich naar haar mogelijkheden en niet alleen volgens één landelijke norm. We versterken de kracht in ieder kind en stellen hen in staat om hun potentieel te leren kennen en te gebruiken. Voorwaarde daarvoor is onder andere dat kinderen zich veilig voelen in de kindcentra van Kiem Onderwijs en Opvang.

Kwaliteitszorg betekent ook dat er professionele medewerkers zijn. Medewerkers die gezamenlijke ambities hebben en zich voortdurend ontwikkelen om tegemoet te komen aan wat kinderen nodig hebben. We zeggen niet voor niets dat ‘kracht in ieder kind’ alleen bereikt wordt als er sprake is van ‘kracht in iedere professional’. De aanwezigheid van onderwijskundig leiderschap is een voorwaarde om medewerkers te laten groeien.

Kwaliteitszorg gaat ook over goede samenwerking. Samenwerking met en rondom een kind is essentieel voor het welzijn, welbevinden en voor optimale resultaten van kinderen. De samenwerking met ouders/verzorgers krijgt op alle kindcentra hoge prioriteit. Daarnaast werken de centra actief samen met omringende partners van kinderopvang, bibliotheek, kunst- en cultuureducatie, Jeugd en Gezin en maatschappelijk werk. We hechten derhalve ook aan ‘kracht in de verbinding met de omgeving’. Tenslotte gaat kwaliteitszorg over de systematiek en het cyclisch werken aan het verbeteren van de kwaliteit.

Paulus

Kwaliteit

Kwaliteit en norm gaan hand in hand. De normen die we bij KIEM Onderwijs en opvang hanteren, hebben betrekking op de resultaten van ons handelen (output) en op het gedrag dat we laten zien om die output te realiseren (throughput of proces). Onze norm is vastgelegd in het kwaliteitskader dat onder andere wordt gehanteerd bij de interne audits die plaatsvinden.

Kwaliteitszorg heeft betrekking op alle lagen binnen de organisatie: medewerkers, management, staf, bestuur en Raad van Toezicht. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het College van Bestuur en het externe toezicht bij de inspectie.

Goede dingen nog beter doen.

Kwaliteitszorg is een complex en integraal geheel. Het is op de eerste plaats kindgericht. Een kind ontwikkelt zich naar haar mogelijkheden en niet alleen volgens één landelijke norm. We versterken de kracht in ieder kind en stellen hen in staat om hun potentieel te leren kennen en te gebruiken. Voorwaarde daarvoor is onder andere dat kinderen zich veilig voelen in de kindcentra van Kiem Onderwijs en Opvang.

Kwaliteitszorg betekent ook dat er professionele medewerkers zijn. Medewerkers die gezamenlijke ambities hebben en zich voortdurend ontwikkelen om tegemoet te komen aan wat kinderen nodig hebben. We zeggen niet voor niets dat ‘kracht in ieder kind’ alleen bereikt wordt als er sprake is van ‘kracht in iedere professional’. De aanwezigheid van onderwijskundig leiderschap is een voorwaarde om medewerkers te laten groeien.

Kwaliteitszorg gaat ook over goede samenwerking. Samenwerking met en rondom een kind is essentieel voor het welzijn, welbevinden en voor optimale resultaten van kinderen. De samenwerking met ouders/verzorgers krijgt op alle kindcentra hoge prioriteit. Daarnaast werken de centra actief samen met omringende partners van kinderopvang, bibliotheek, kunst- en cultuureducatie, Jeugd en Gezin en maatschappelijk werk. We hechten derhalve ook aan ‘kracht in de verbinding met de omgeving’. Tenslotte gaat kwaliteitszorg over de systematiek en het cyclisch werken aan het verbeteren van de kwaliteit.

Raam

Kwaliteit

Kwaliteit en norm gaan hand in hand. De normen die we bij KIEM Onderwijs en opvang hanteren, hebben betrekking op de resultaten van ons handelen (output) en op het gedrag dat we laten zien om die output te realiseren (throughput of proces). Onze norm is vastgelegd in het kwaliteitskader dat onder andere wordt gehanteerd bij de interne audits die plaatsvinden.

Kwaliteitszorg heeft betrekking op alle lagen binnen de organisatie: medewerkers, management, staf, bestuur en Raad van Toezicht. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het College van Bestuur en het externe toezicht bij de inspectie.

Goede dingen nog beter doen.

Kwaliteitszorg is een complex en integraal geheel. Het is op de eerste plaats kindgericht. Een kind ontwikkelt zich naar haar mogelijkheden en niet alleen volgens één landelijke norm. We versterken de kracht in ieder kind en stellen hen in staat om hun potentieel te leren kennen en te gebruiken. Voorwaarde daarvoor is onder andere dat kinderen zich veilig voelen in de kindcentra van Kiem Onderwijs en Opvang.

Kwaliteitszorg betekent ook dat er professionele medewerkers zijn. Medewerkers die gezamenlijke ambities hebben en zich voortdurend ontwikkelen om tegemoet te komen aan wat kinderen nodig hebben. We zeggen niet voor niets dat ‘kracht in ieder kind’ alleen bereikt wordt als er sprake is van ‘kracht in iedere professional’. De aanwezigheid van onderwijskundig leiderschap is een voorwaarde om medewerkers te laten groeien.

Kwaliteitszorg gaat ook over goede samenwerking. Samenwerking met en rondom een kind is essentieel voor het welzijn, welbevinden en voor optimale resultaten van kinderen. De samenwerking met ouders/verzorgers krijgt op alle kindcentra hoge prioriteit. Daarnaast werken de centra actief samen met omringende partners van kinderopvang, bibliotheek, kunst- en cultuureducatie, Jeugd en Gezin en maatschappelijk werk. We hechten derhalve ook aan ‘kracht in de verbinding met de omgeving’. Tenslotte gaat kwaliteitszorg over de systematiek en het cyclisch werken aan het verbeteren van de kwaliteit.

De Tandem

Kwaliteit

Kwaliteit en norm gaan hand in hand. De normen die we bij KIEM Onderwijs en opvang hanteren, hebben betrekking op de resultaten van ons handelen (output) en op het gedrag dat we laten zien om die output te realiseren (throughput of proces). Onze norm is vastgelegd in het kwaliteitskader dat onder andere wordt gehanteerd bij de interne audits die plaatsvinden.

Kwaliteitszorg heeft betrekking op alle lagen binnen de organisatie: medewerkers, management, staf, bestuur en Raad van Toezicht. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het College van Bestuur en het externe toezicht bij de inspectie.

Goede dingen nog beter doen.

Kwaliteitszorg is een complex en integraal geheel. Het is op de eerste plaats kindgericht. Een kind ontwikkelt zich naar haar mogelijkheden en niet alleen volgens één landelijke norm. We versterken de kracht in ieder kind en stellen hen in staat om hun potentieel te leren kennen en te gebruiken. Voorwaarde daarvoor is onder andere dat kinderen zich veilig voelen in de kindcentra van Kiem Onderwijs en Opvang.

Kwaliteitszorg betekent ook dat er professionele medewerkers zijn. Medewerkers die gezamenlijke ambities hebben en zich voortdurend ontwikkelen om tegemoet te komen aan wat kinderen nodig hebben. We zeggen niet voor niets dat ‘kracht in ieder kind’ alleen bereikt wordt als er sprake is van ‘kracht in iedere professional’. De aanwezigheid van onderwijskundig leiderschap is een voorwaarde om medewerkers te laten groeien.

Kwaliteitszorg gaat ook over goede samenwerking. Samenwerking met en rondom een kind is essentieel voor het welzijn, welbevinden en voor optimale resultaten van kinderen. De samenwerking met ouders/verzorgers krijgt op alle kindcentra hoge prioriteit. Daarnaast werken de centra actief samen met omringende partners van kinderopvang, bibliotheek, kunst- en cultuureducatie, Jeugd en Gezin en maatschappelijk werk. We hechten derhalve ook aan ‘kracht in de verbinding met de omgeving’. Tenslotte gaat kwaliteitszorg over de systematiek en het cyclisch werken aan het verbeteren van de kwaliteit.

Kidion

Kwaliteit

Kwaliteit en norm gaan hand in hand. De normen die we bij KIEM Onderwijs en opvang hanteren, hebben betrekking op de resultaten van ons handelen (output) en op het gedrag dat we laten zien om die output te realiseren (throughput of proces). Onze norm is vastgelegd in het kwaliteitskader dat onder andere wordt gehanteerd bij de interne audits die plaatsvinden.

Kwaliteitszorg heeft betrekking op alle lagen binnen de organisatie: medewerkers, management, staf, bestuur en Raad van Toezicht. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het College van Bestuur en het externe toezicht bij de inspectie.

Goede dingen nog beter doen.

Kwaliteitszorg is een complex en integraal geheel. Het is op de eerste plaats kindgericht. Een kind ontwikkelt zich naar haar mogelijkheden en niet alleen volgens één landelijke norm. We versterken de kracht in ieder kind en stellen hen in staat om hun potentieel te leren kennen en te gebruiken. Voorwaarde daarvoor is onder andere dat kinderen zich veilig voelen in de kindcentra van Kiem Onderwijs en Opvang.

Kwaliteitszorg betekent ook dat er professionele medewerkers zijn. Medewerkers die gezamenlijke ambities hebben en zich voortdurend ontwikkelen om tegemoet te komen aan wat kinderen nodig hebben. We zeggen niet voor niets dat ‘kracht in ieder kind’ alleen bereikt wordt als er sprake is van ‘kracht in iedere professional’. De aanwezigheid van onderwijskundig leiderschap is een voorwaarde om medewerkers te laten groeien.

Kwaliteitszorg gaat ook over goede samenwerking. Samenwerking met en rondom een kind is essentieel voor het welzijn, welbevinden en voor optimale resultaten van kinderen. De samenwerking met ouders/verzorgers krijgt op alle kindcentra hoge prioriteit. Daarnaast werken de centra actief samen met omringende partners van kinderopvang, bibliotheek, kunst- en cultuureducatie, Jeugd en Gezin en maatschappelijk werk. We hechten derhalve ook aan ‘kracht in de verbinding met de omgeving’. Tenslotte gaat kwaliteitszorg over de systematiek en het cyclisch werken aan het verbeteren van de kwaliteit.

De Vlonder

Kwaliteit

Kwaliteit en norm gaan hand in hand. De normen die we bij KIEM Onderwijs en opvang hanteren, hebben betrekking op de resultaten van ons handelen (output) en op het gedrag dat we laten zien om die output te realiseren (throughput of proces). Onze norm is vastgelegd in het kwaliteitskader dat onder andere wordt gehanteerd bij de interne audits die plaatsvinden.

Kwaliteitszorg heeft betrekking op alle lagen binnen de organisatie: medewerkers, management, staf, bestuur en Raad van Toezicht. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het College van Bestuur en het externe toezicht bij de inspectie.

Goede dingen nog beter doen.

Kwaliteitszorg is een complex en integraal geheel. Het is op de eerste plaats kindgericht. Een kind ontwikkelt zich naar haar mogelijkheden en niet alleen volgens één landelijke norm. We versterken de kracht in ieder kind en stellen hen in staat om hun potentieel te leren kennen en te gebruiken. Voorwaarde daarvoor is onder andere dat kinderen zich veilig voelen in de kindcentra van Kiem Onderwijs en Opvang.

Kwaliteitszorg betekent ook dat er professionele medewerkers zijn. Medewerkers die gezamenlijke ambities hebben en zich voortdurend ontwikkelen om tegemoet te komen aan wat kinderen nodig hebben. We zeggen niet voor niets dat ‘kracht in ieder kind’ alleen bereikt wordt als er sprake is van ‘kracht in iedere professional’. De aanwezigheid van onderwijskundig leiderschap is een voorwaarde om medewerkers te laten groeien.

Kwaliteitszorg gaat ook over goede samenwerking. Samenwerking met en rondom een kind is essentieel voor het welzijn, welbevinden en voor optimale resultaten van kinderen. De samenwerking met ouders/verzorgers krijgt op alle kindcentra hoge prioriteit. Daarnaast werken de centra actief samen met omringende partners van kinderopvang, bibliotheek, kunst- en cultuureducatie, Jeugd en Gezin en maatschappelijk werk. We hechten derhalve ook aan ‘kracht in de verbinding met de omgeving’. Tenslotte gaat kwaliteitszorg over de systematiek en het cyclisch werken aan het verbeteren van de kwaliteit.

Germenzeel

Kwaliteit

Kwaliteit en norm gaan hand in hand. De normen die we bij KIEM Onderwijs en opvang hanteren, hebben betrekking op de resultaten van ons handelen (output) en op het gedrag dat we laten zien om die output te realiseren (throughput of proces). Onze norm is vastgelegd in het kwaliteitskader dat onder andere wordt gehanteerd bij de interne audits die plaatsvinden.

Kwaliteitszorg heeft betrekking op alle lagen binnen de organisatie: medewerkers, management, staf, bestuur en Raad van Toezicht. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het College van Bestuur en het externe toezicht bij de inspectie.

Goede dingen nog beter doen.

Kwaliteitszorg is een complex en integraal geheel. Het is op de eerste plaats kindgericht. Een kind ontwikkelt zich naar haar mogelijkheden en niet alleen volgens één landelijke norm. We versterken de kracht in ieder kind en stellen hen in staat om hun potentieel te leren kennen en te gebruiken. Voorwaarde daarvoor is onder andere dat kinderen zich veilig voelen in de kindcentra van Kiem Onderwijs en Opvang.

Kwaliteitszorg betekent ook dat er professionele medewerkers zijn. Medewerkers die gezamenlijke ambities hebben en zich voortdurend ontwikkelen om tegemoet te komen aan wat kinderen nodig hebben. We zeggen niet voor niets dat ‘kracht in ieder kind’ alleen bereikt wordt als er sprake is van ‘kracht in iedere professional’. De aanwezigheid van onderwijskundig leiderschap is een voorwaarde om medewerkers te laten groeien.

Kwaliteitszorg gaat ook over goede samenwerking. Samenwerking met en rondom een kind is essentieel voor het welzijn, welbevinden en voor optimale resultaten van kinderen. De samenwerking met ouders/verzorgers krijgt op alle kindcentra hoge prioriteit. Daarnaast werken de centra actief samen met omringende partners van kinderopvang, bibliotheek, kunst- en cultuureducatie, Jeugd en Gezin en maatschappelijk werk. We hechten derhalve ook aan ‘kracht in de verbinding met de omgeving’. Tenslotte gaat kwaliteitszorg over de systematiek en het cyclisch werken aan het verbeteren van de kwaliteit.