@dm1n15tr@t0r

14 december 2016

Meerjarenbegroting 2017-2020

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2017-2020 is uiteraard een koppeling gemaakt met het strategisch beleidsplan 2016-2020 van Stichting Kiem Onderwijs. Daarbij zijn voor de komende jaren extra investeringen begroot voor de groeidoelen: Het actieve kind, inspirerende en vakbekwame leiders, talenten van professionals en ICT.
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2017-2020 is uiteraard een koppeling gemaakt met het strategisch beleidsplan 2016-2020 van Stichting Kiem Onderwijs. Daarbij zijn voor de komende jaren extra investeringen begroot voor de groeidoelen: Het actieve kind, inspirerende en vakbekwame leiders, talenten van professionals en ICT.
24 november 2016

Samen leren, samen groeien

We hebben 6 groeigebieden geformuleerd, die we van belang vinden voor het versterken van ieders werkplezier en resultaat op school. Dat zijn Veerkracht, Energie, Geluk, Autonomie, Talenten en Een leven lang Leren.
We hebben 6 groeigebieden geformuleerd, die we van belang vinden voor het versterken van ieders werkplezier en resultaat op school. Dat zijn Veerkracht, Energie, Geluk, Autonomie, Talenten en Een leven lang Leren.
23 november 2016

Onze ambities voor 2020

Onze ambitie is om goed onderwijs te verzorgen, ons onderwijs te moderniseren en aantrekkelijk te blijven voor onze toekomstige ouders. Dat gaan we uitbouwen vanuit onze kernwaarden geluk, autonomie, energie en leren voor het leven.
Onze ambitie is om goed onderwijs te verzorgen, ons onderwijs te moderniseren en aantrekkelijk te blijven voor onze toekomstige ouders. Dat gaan we uitbouwen vanuit onze kernwaarden geluk, autonomie, energie en leren voor het leven.
22 november 2016

Visie op huisvesting

Onze kernwaarden geluk, energie, autonomie en leren voor het leven zijn herkenbaar terug te vinden in onze kindcentra. Het is onze ambitie om die waarden voelbaar te maken voor alle gebruikers en bezoekers van onze gebouwen.
Onze kernwaarden geluk, energie, autonomie en leren voor het leven zijn herkenbaar terug te vinden in onze kindcentra. Het is onze ambitie om die waarden voelbaar te maken voor alle gebruikers en bezoekers van onze gebouwen.