Omgeving

22 november 2016

We versterken verbinding met onze omgeving

We nemen initiatieven tot ontmoeting en samenwerking in integrale voorzieningen, staan open voor andere opvattingen, zetten de deur open voor wederzijdse uitwisseling van ervaringen, geven invulling aan educatief partnerschap met ouders en betrekken sociale en culturele instellingen actief bij ons onderwijs.
We nemen initiatieven tot ontmoeting en samenwerking in integrale voorzieningen, staan open voor andere opvattingen, zetten de deur open voor wederzijdse uitwisseling van ervaringen, geven invulling aan educatief partnerschap met ouders en betrekken sociale en culturele instellingen actief bij ons onderwijs.