Een nieuwe kijk op onderwijs en opvang

Leren leren, leren leven, leren samenleven
10 november 2016
We versterken de kracht van elke professional
22 november 2016

Naar het licht

Om de zoveel tijd is het goed om na te denken of je nog wel blij bent met de vruchten die je in je tuin laat groeien. Of je bodem wel voldoende voedingsstoffen heeft en of je wel de juiste zorg aan je planten besteedt. Dat geldt voor elke organisatie en dus ook voor Kiem Onderwijs en Opvang. In een wereld die voortdurend verandert, zul je geregeld moeten snoeien en bepalen wat je wil laten groeien. Dat is belangrijk omdat we voor een nieuwe periode staan van keuzes maken. Daarbij stellen we ons de vraag: Wat hebben leerlingen nodig om zich voor te bereiden op de veranderende maatschappij? Wat gaan we behouden en versterken en wat laten we los? Daarbij richten we ons op wat kinderen in hun kracht zet.

Anders kijken, andere resultaten

In veel gevallen zie je de voornemens voor de toekomst omschreven in lijvige beleidsplannen. Wij hebben ervoor gekozen om dat anders aan te pakken. Wij willen onze keuzes voor de komende jaren illustreren aan de hand van een beeld uit de natuur. Om precies te zijn, een zogenoemd rizoom. Dat is een soort wijdvertakt wortelstelsel dat zichtbaar aan de oppervlakte blijft en voeding geeft aan een veelheid van nieuwe wortels. In een rizoom bestaan meerdere werkelijkheden naast elkaar. Door contact te maken met het rizoom worden we onderdeel van het geheel en worden we uitgenodigd om zelf ook actief verbindingen te maken. Niet alleen met wat we al kennen, maar juist ook met wat we nog niet kennen. Dat vraagt dat we goed luisteren en kijken, zonder oordeel ontdekken hoe iets waarde kan toevoegen en onze werkelijkheid kan verbreden. We bepalen zelf waar we aandacht aan schenken en zo geven we energie aan nieuwe groeimogelijkheden. In een rizoom is alles voortdurend in vernieuwing, worden grenzen verlegd, maar blijft de essentie behouden.
Als je een account hebt kun je inloggen om bij verschillende berichten meer content te zien.
Klik hier om naar de inlogpagina te gaan