Kiem stimuleert ieder kind tot optimale ontwikkeling, altijd en overal

Onze groeigebieden
6 mei 2014
Onze drijfveren
8 mei 2014
De kracht van ieder kind versterken we name in het primaire proces in de klas. Dat betekent dat we in eerste instantie kwalitatief goed onderwijs geven. Willen we dit verder tot bloei laten komen, dan moeten we ons vooral bewust zijn hoe onze waarden tot uitdrukking komen in ons gedrag. Als professionals spreken we elkaar aan op wat we willen versterken.
  • We hebben aandacht voor de leer- en ondersteuningsbehoeften van het individuele kind;
  • We zien het kind als actieve leerling;
  • We stimuleren kinderen tot zelfverantwoordelijkheid;
  • We richten ons op de sterke kanten van het kind;
  • We hebben aandacht voor de creativiteit van het individuele kind;
  • We realiseren zorg op maat voor alle kinderen.
In het primaire proces focussen we op de volgende thema’s:

Het aanbod
Ons leerstofaanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs en functioneren in de samenleving. Ons aanbod is breed, eigentijds en gericht op kerndoelen. We maken gebruik van passende leermiddelen. We bewaken de doorgaande lijn, we stemmen af op behoeften van onze leerlingpopulatie, we zorgen voor een evenwichtige verdeling in o.a. leertijd, bewaken de samenhang tussen de vakgebieden en besteden aandacht aan burgerschapsvorming.

Het didactisch handelen
Ons didactisch handelen stelt de leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen. Ons handelen is gebaseerd op beproefde informatie, waarbij we brede ontwikkeling stimuleren. Daarnaast zorgen we voor samenhang en afstemming in werkvormen, werken we vanuit een helder didactisch en pedagogisch concept, geven we effectieve instructie, zorgen we voor actieve betrokkenheid van leerlingen, stimuleren we feedback en versterken we de motivatie van leerlingen, bijvoorbeeld door het onderwijs betekenisvol te maken.

Zicht op de ontwikkeling van kinderen
Als professional volg en analyseer je de ontwikkeling van alle leerlingen met als doel het onderwijs voor hen vorm te geven. Je hebt zicht op deze ontwikkeling, omdat je planmatig te werk gaat volgens de cyclus evalueren, analyseren, plannen en uitvoeren. Je hebt er zicht op wanneer een kind profiteert van het onderwijs en wanneer er sprake is van stagnatie. Je weet beschikbare informatie over onderwijsbehoeften toe te passen op de specifieke behoeften van de leerlingen in jouw groep.

Het schoolklimaat
Je zorgt samen met je collega’s voor een ambitieus en stimulerend schoolklimaat. Dat wil zeggen dat je bewust bent van de invloed van een rijke leeromgeving en daar ook de juiste invulling aan geeft. Je hebt een positieve en stimulerende houding, toont ambitie in leren en ontwikkelen en je bent betrokken bij de school. Je hanteert als team duidelijke regels, vanuit een positieve en voorspelbare benadering. Je hebt aandacht voor het pedagogisch klimaat.

Ondersteuning bij extra onderwijsbehoeften van leerlingen
Je zorgt ervoor dat leerlingen die dat nodig hebben extra aanbod en ondersteuning ontvangen. Dat wil zeggen dat je hun bijzondere behoeften in beeld hebt en dat je vervolgens geplande interventies doet. Je werkt met ‘ontwikkelingsperspectieven’, zorgt voor evaluatie van resultaten en stelt interventies bij wanneer dat nodig is.

Als je een account hebt kun je inloggen om bij verschillende berichten meer content te zien.
Klik hier om naar de inlogpagina te gaan