Leren leren, leren leven, leren samenleven

Onze drijfveren
8 mei 2014
Een nieuwe kijk op onderwijs en opvang
10 november 2016

Aandacht voor de hele ontwikkeling

Wat moeten kinderen leren zodat ze klaar zijn voor de toekomst?’ Hoe stimuleren we de flexibiliteit, creativiteit en het vermogen tot samenwerking, zodat leerlingen succesvol en gelukkig opgroeien en bijdragen in een dynamische wereld? In de kindcentra waarvoor we verantwoordelijk zijn, willen we dat alle kinderen van 0-13 jaar een optimale ontwikkeling kunnen doorlopen. Met begeleiding door professionals. In een uitnodigende leeromgeving. Met een juiste balans tussen leren, spelen, ontmoeten en ontspannen. En met vrije keuze van een hoogwaardig aanbod aan voor-, tussen- en naschoolse activiteiten. Kinderen, ouders en professionals vormen een ecosysteem, waarin we elkaar helpen, oplossingen verzinnen en troost en kansen bieden. We begeleiden kinderen naar het vervolgonderwijs met een brede basis: een open hart, een kritische houding en voldoende vaardigheden.

Onze levensovertuiging: Het ‘Kiem’ gevoel

Je kunt jezelf zijn en jezelf ontwikkelen in een warme, informele organisatie, waarbinnen het prettig werken is. We zijn betrokken bij elkaar en we beseffen dat we deel uitmaken van een groter geheel. Een professionele en diverse club mensen die gaat voor kwaliteit in opvang en onderwijs. Onze identiteit is zicht- en voelbaar in de SAAMHORIGHEID – VERBINDING en EENHEID van de groep.
Als je een account hebt kun je inloggen om bij verschillende berichten meer content te zien.
Klik hier om naar de inlogpagina te gaan