Meerjarenbegroting 2017-2020

Samen leren, samen groeien
24 november 2016
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2017-2020 is uiteraard een koppeling gemaakt met het strategisch beleidsplan 2016-2020 van Stichting Kiem Onderwijs. Daarbij zijn voor de komende jaren extra investeringen begroot voor de groeidoelen: Het actieve kind, inspirerende en vakbekwame leiders, talenten van professionals en ICT.
Als je een account hebt kun je inloggen om bij verschillende berichten meer content te zien.
Klik hier om naar de inlogpagina te gaan