Ode aan de kiemkracht

Visie op opvang en peuterarrangement
22 november 2016
Visie op huisvesting
22 november 2016
We zien wat kinderen kunnen, stimuleren natuurlijke ontwikkeling
Een positief zelfbeeld, creatief denken
We helpen kinderen te worden wie ze zijn
Brengen kennis, vaardigheden en vorming in balans
Eigen wijsheid en verantwoordelijkheid

Onze waarden, passie en vakmanschap zijn sterke wortels
We gaan voor geluk, ontdekken, leren en verwonderen
Vertrouwen op onszelf en elkaar
We reiken kinderen kansen aan voor morgen
in sterk en toekomstbestendig onderwijs

We zoeken verbinding met elkaar, met ouders en partners
In een open dialoog ontkiemen nieuwe mogelijkheden
We waarderen wat is, geven voeding aan wat we willen laten ontstaan
Samen werken we aan effectieve en duurzame oplossingen
Zodat ieder kind vanuit eigen kracht kan groeien

Als je een account hebt kun je inloggen om bij verschillende berichten meer content te zien.
Klik hier om naar de inlogpagina te gaan