Overig

14 december 2016

Meerjarenbegroting 2017-2020

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2017-2020 is uiteraard een koppeling gemaakt met het strategisch beleidsplan 2016-2020 van Stichting Kiem Onderwijs. Daarbij zijn voor de komende jaren extra investeringen begroot voor de groeidoelen: Het actieve kind, inspirerende en vakbekwame leiders, talenten van professionals en ICT.
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2017-2020 is uiteraard een koppeling gemaakt met het strategisch beleidsplan 2016-2020 van Stichting Kiem Onderwijs. Daarbij zijn voor de komende jaren extra investeringen begroot voor de groeidoelen: Het actieve kind, inspirerende en vakbekwame leiders, talenten van professionals en ICT.
22 november 2016

Visie op huisvesting

Onze kernwaarden geluk, energie, autonomie en leren voor het leven zijn herkenbaar terug te vinden in onze kindcentra. Het is onze ambitie om die waarden voelbaar te maken voor alle gebruikers en bezoekers van onze gebouwen.
Onze kernwaarden geluk, energie, autonomie en leren voor het leven zijn herkenbaar terug te vinden in onze kindcentra. Het is onze ambitie om die waarden voelbaar te maken voor alle gebruikers en bezoekers van onze gebouwen.
22 november 2016

Visie op opvang en peuterarrangement

De kindcentra van Kiem Onderwijs en Opvang leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Kiem staat voor opvang met passie, gericht op maximale ontwikkelingskansen voor jonge kinderen. We dragen op deze manier bij aan het vergroten van onderwijskansen en zijn partner van gemeenten bij de uitvoering van integraal jeugdbeleid.
De kindcentra van Kiem Onderwijs en Opvang leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Kiem staat voor opvang met passie, gericht op maximale ontwikkelingskansen voor jonge kinderen. We dragen op deze manier bij aan het vergroten van onderwijskansen en zijn partner van gemeenten bij de uitvoering van integraal jeugdbeleid.
22 november 2016

Visie op integrale kindcentra voor onderwijs en opvang

Kinderen worden vanaf de eerste stap in het kindcentrum begeleid in hun ontwikkeling. Hiermee sluiten we al vroeg aan bij relevante ontwikkelingsvragen (vroeg- en voorschoolse educatie). Het kind blijft tijdens de gehele periode ‘in beeld’ en leerkrachten en pedagogisch medewerkers dragen onderling informatie over. We willen zo kansen van kinderen vergroten.
Kinderen worden vanaf de eerste stap in het kindcentrum begeleid in hun ontwikkeling. Hiermee sluiten we al vroeg aan bij relevante ontwikkelingsvragen (vroeg- en voorschoolse educatie). Het kind blijft tijdens de gehele periode ‘in beeld’ en leerkrachten en pedagogisch medewerkers dragen onderling informatie over. We willen zo kansen van kinderen vergroten.
22 november 2016

Visie op ICT

Een veranderende wereld vraagt andere vaardigheden. De beschikbaarheid van personal computers, smartphones, tablets en mobiel internet heeft veel invloed op onze samenleving. Naast rekenen en taal, zijn skills belangrijk als samenwerken, communiceren, creativiteit, probleemoplossend denken, ICT-geletterdheid en sociale en culturele vaardigheden.
Een veranderende wereld vraagt andere vaardigheden. De beschikbaarheid van personal computers, smartphones, tablets en mobiel internet heeft veel invloed op onze samenleving. Naast rekenen en taal, zijn skills belangrijk als samenwerken, communiceren, creativiteit, probleemoplossend denken, ICT-geletterdheid en sociale en culturele vaardigheden.