ICT

22 november 2016

Visie op ICT

Een veranderende wereld vraagt andere vaardigheden. De beschikbaarheid van personal computers, smartphones, tablets en mobiel internet heeft veel invloed op onze samenleving. Naast rekenen en taal, zijn skills belangrijk als samenwerken, communiceren, creativiteit, probleemoplossend denken, ICT-geletterdheid en sociale en culturele vaardigheden.
Een veranderende wereld vraagt andere vaardigheden. De beschikbaarheid van personal computers, smartphones, tablets en mobiel internet heeft veel invloed op onze samenleving. Naast rekenen en taal, zijn skills belangrijk als samenwerken, communiceren, creativiteit, probleemoplossend denken, ICT-geletterdheid en sociale en culturele vaardigheden.