Kindcentra

22 november 2016

Visie op integrale kindcentra voor onderwijs en opvang

Kinderen worden vanaf de eerste stap in het kindcentrum begeleid in hun ontwikkeling. Hiermee sluiten we al vroeg aan bij relevante ontwikkelingsvragen (vroeg- en voorschoolse educatie). Het kind blijft tijdens de gehele periode ‘in beeld’ en leerkrachten en pedagogisch medewerkers dragen onderling informatie over. We willen zo kansen van kinderen vergroten.
Kinderen worden vanaf de eerste stap in het kindcentrum begeleid in hun ontwikkeling. Hiermee sluiten we al vroeg aan bij relevante ontwikkelingsvragen (vroeg- en voorschoolse educatie). Het kind blijft tijdens de gehele periode ‘in beeld’ en leerkrachten en pedagogisch medewerkers dragen onderling informatie over. We willen zo kansen van kinderen vergroten.