Samen leren, samen groeien

Onze ambities voor 2020
23 november 2016
Meerjarenbegroting 2017-2020
14 december 2016
We gaan vanaf 2017 actief aan de slag met de thema’s uit ons strategisch beleidsplan. Dat geldt natuurlijk ook voor het ontwikkeldomein ‘Kracht in iedere professional’. In de werkgroep Personeel hebben we 6 groeigebieden geformuleerd, die we van belang vinden voor het versterken van ieders werkplezier en resultaat op school. Dat zijn Veerkracht, Energie, Geluk, Autonomie, Talenten en Een leven lang Leren. Die groeigebieden zijn gebaseerd op de waarden van Kiem en hebben een directe relatie met vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling, zeg maar de voorwaarden om je positief te kunnen verbinden met je werk en met de identiteit en koers van Kiem.

Veerkracht -> Welbevinden
Energie - > Gezondheid
Geluk -> Waarden
Autonomie -> Werkomstandigheden
Talenten - > Kiemkracht
Een leven lang leren -> Competenties

De opzet is om met elkaar helder te krijgen waar we ieder afzonderlijk staan ten aanzien van deze groeigebieden om vervolgens stappen te kunnen zetten om hierin verder te ontwikkelen. De komende tijd gaan we ons richten op deze groeigebieden en bekijken wat deze voor ons betekenen voor nu en in de toekomst, te beginnen met een inventarisatie of 0-meting voor iedere medewerker. Die gegevens leiden per school tot een plan van aanpak en op Kiem-niveau tot een ondersteunend beleid. Dat kunnen trainingen, cursussen of leergangen zijn, maar ook praktische handreikingen, tips en suggesties. Voorlopig zijn we nog volop bezig om invulling te geven aan de concrete uitwerkingen van dit project. Zeker is dat je in deze online omgeving straks naar eigen voorkeur en behoefte aan de slag kan gaan met de 6 groeigebieden. Met elkaar willen we deze omgeving verder ontwikkelen. Je vindt hier straks persoonlijke testjes en quickscans, blogs en artikelen, stappenplannen, adviezen, oefeningen, etcetera.
Als je een account hebt kun je inloggen om bij verschillende berichten meer content te zien.
Klik hier om naar de inlogpagina te gaan