Trends

22 november 2016

Trends en keuzes

Als we weten welke kansen en bedreigingen er voor Kiem zijn voor de komende jaren, kunnen we op basis hiervan strategische keuzes maken. Wat zien we aan trends en ontwikkelingen en welke betekenis hebben ze voor onze beleidskeuzes?
Als we weten welke kansen en bedreigingen er voor Kiem zijn voor de komende jaren, kunnen we op basis hiervan strategische keuzes maken. Wat zien we aan trends en ontwikkelingen en welke betekenis hebben ze voor onze beleidskeuzes?