Visie op integrale kindcentra voor onderwijs en opvang

Visie op ICT
22 november 2016
Visie op opvang en peuterarrangement
22 november 2016
Eenheid in denken en doen
Op alle onderwijslocaties is sprake van een Integraal Kindcentrum voor 0-13 jarigen. Ons verlangen is om in 2020 op al deze centra de kinderopvang te laten verzorgen door Kiem Opvang. In onze optiek omvat een Integraal kindcentrum alle voorzieningen die ondersteunend zijn voor de ontwikkeling én zorg voor kinderen van 0-13 jaar. Daar waar onderwijs en opvang samengaan met andere buurtvoorzieningen spreken we van een Multifunctionele Accommodatie (MFA). Het Speleon in MuzeRijk is daar een voorbeeld van. De Integrale Kindcentra van Kiem, ook wel IKC genoemd, worden zo veel mogelijk als één organisatie ingericht, dat wil zeggen: met één team, één aansturing, één pedagogisch beleid en één ononderbroken leerlijn. Onze ambities zijn daarmee verreikender dan die van de gemeente, onderwijspartners en kinderopvangorganisaties.

Gemakkelijker en overzichtelijker voor iedereen
Kiem wil dat ouders in het gebouw diensten kunnen afnemen die op elkaar aansluiten en waarover zij zelf niet hoeven na te denken. Ouders hebben recht op één loket om alle zaken rond hun kind te regelen, waaronder één administratie en één kindvolgsysteem. Voor kinderen geldt dat zij al vanaf jonge leeftijd in hetzelfde gebouw met dezelfde personen te maken hebben.

Bereikbaar en toegankelijk voor iedereen
Een IKC biedt ruimte aan minimaal 200 kinderen. Aangezien Uden is verdeeld in drie gebieden: Uden Zuid, Uden West en Uden Oost zijn onze kindcentrum locaties voor ouders en kinderen op fietsafstand gemakkelijk te bereiken. Ons streven is dat álle kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar gebruik kunnen maken van een kwalitatief hoogwaardig ontwikkelingsgericht educatief aanbod. Ook die kinderen die behoefte hebben aan specifieke, passende en thuisnabije ondersteuning.

Integraal en inclusief
Een Kiem IKC is een inclusieve basisvoorziening waarin ook mogelijke (taal) achterstanden in de peuter en kleuterfase worden aangepakt. In plaats van verplichte VVE-programma’s kiezen wij voor een inhoudelijk curriculum voor kinderen van 0-6 jaar, waarbij methodes als bronnenboek dienen voor de professional. Dit curriculum sluit naadloos aan op de schoolse periode daarna.

Vakbekwaam en vitaal voor de groep
De kwaliteit van de mensen op de groep bepaalt het kwaliteitsniveau van het aanbod. Dat vraagt een adequaat werk- en denkniveau, meer kennis over de ontwikkeling van jonge kinderen en meer afstemming tussen HBO’ers en MBO’ers. Professionals moeten op basis van de juiste kennis gerichte keuzes maken, afgestemd op de ontwikkelingslijnen van de kinderen in hun groep. Streven is om specialisten voor het jonge kind en oudere kind in huis te halen, die hun kennis over de specifieke ontwikkelingsperiodes overdragen aan collega’s.

Als je een account hebt kun je inloggen om bij verschillende berichten meer content te zien.
Klik hier om naar de inlogpagina te gaan