We versterken de kracht van elke professional

Een nieuwe kijk op onderwijs en opvang
10 november 2016
We versterken verbinding met onze omgeving
22 november 2016
We zijn gericht op systematische samenwerking en we zijn resultaatgericht. Onze persoonlijke kracht legt immers de kiem voor ontwikkeling van kinderen in opvang en onderwijs. Als professionals spreken we elkaar aan op wat we willen versterken.
  • We zijn ons bewust van het feit dat we een voorbeeldfunctie hebben voor kinderen;
  • We hebben plezier in ons werk;
  • We reflecteren op ons eigen handelen;
  • We werken samen en willen van anderen leren;
  • We staan ervoor open om aangesproken te worden op ons pedagogisch en didactisch handelen
  • We werken voortdurend aan onze eigen professionele ontwikkeling;
  • We nemen verantwoordelijkheid en zijn bereid tot het afleggen van verantwoording.
Om dit groeidoel te verwezenlijken, focussen we op twee thema’s:

Vakbekwame en inspirerende leiders
Als professional ervaar je dagelijkse leiding waar het moet en ruimte waar het kan. Onze leidinggevenden zijn ontspannen en weten wanneer ze moeten delegeren. Ze zijn koersvast en duidelijk in hun communicatie, ze zijn onderwijskundig gericht, bieden handelingsruimte en vertrouwen, zijn deskundig en analytisch en focussen op hoofdlijnen.

Persoonlijke ontwikkeling
In onze kindcentra koesteren we een klimaat waarin je wordt gestimuleerd om jezelf voortdurend verder te ontwikkelen in je professie. Daartoe zorgen we er met elkaar voor dat de samenhang zichtbaar is tussen school- en individuele ontwikkeling. Dat komt tot uitdrukking in gesprekken en in kennisdeling en door samenwerking in werkgroepen en broedplaatsen. Ontwikkeling vindt volgens het rizoom denken immers plaats op allerlei manieren, binnen en buiten de gangbare kaders.

Als je een account hebt kun je inloggen om bij verschillende berichten meer content te zien.
Klik hier om naar de inlogpagina te gaan